Wybierz platformę/szkołęProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Kształcenie zawodowe w naszych szkołach to dobry wybór” RPWP.08.03.01-30-0014/16
02.11.2016 – 31.07.2019